Osobní údaje zpracované prostřednictvím cookies

Zásady ochrany osobních údajů ZPRACOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, společnost ALBI Česká republika a.s., IČ: 497 08 368, se sídlem Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943 (dále jen „ALBI“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

 

Správce vašich osobních údajů

Obchodní firma: ALBI Česká republika, a.s.
IČ: 497 08 368
Sídlo: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943
 
Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese gdpr@albi.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.
 
 
 

Zpracovávané soubory cookies

Naše webové stránky zpracovávají následující cookies:

 • Technické cookies - bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek - tyto cookies nemohou být vypnuty a nevyžadují souhlas uživatele.
 • Analytické cookies - shromažďují  statistické informace o využívání webových stránek (zdroje návštěv, oblíbenost stránek apod.), údaje jsou agregované a tedy anonymní. Analytické cookies neobsahují osobní údaje. Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče.
 • Preferenční cookies - umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, přihlašovací údaje, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Funkční cookies mohou obsahovat osobní údaje (např. přihlašovací údaje). Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud tyto cookies zakážete, některé funkce webových stránek nemusí pracovat správně.
 • Marketingové cookies - slouží k cílení reklam a vytváření remarketingových seznamů. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz. Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče.

 

Účel zpracování osobních údajů v rámci souborů cookies

Účelem zpracování cookies je zajištění fungování webových stránek, zapamatování si přihlašovacích údajů a dalších informací, které zvyšují komfort užívání webových stránek, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu a cílení reklamy. Ucelený přehled využívaných souborů cookies je uveden níže.

Technické cookies

 • Nezbytné k provozování webových stran - sledují události Obsah nákupního košíku, Přihlášený uživatel, Souhlas s cookie, Přihlášení přes Facebook a Google, Sdílení stránky přes Facebook, Google a Twitter, Správce pro externí skripty Google Tag Manager - doba trvání do doby uzavření okna prohlížeče.
 • Luigi's Box, s.r.o. – cookies zajišťující provoz vyhledávání - výsledky vyhledávání a našeptávač vyhledávání - doba trvání do doby uzavření okna prohlížeče.

Analytické cookies

 • Google Analytics (Google Inc.) -  sledování jednotlivých stránek webu a událostí - Přidání do košíku, Dokončená registrace, Objednávka, Vyhledávání. Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti. Doba uložení dle typu cookie - pouze do uzavření okna prohlížeče, 50 měsíců nebo trvale. 
 • Google AdWords (Google Inc.) - sledování jednotlivých stránek webu. Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce. Doba uložení dle typu cookie - 1 měsíc nebo trvale. 
 • Facebook pixel (Facebook) - sledování jednotlivých stránek webu a událostí jako Přidání do košíku, Dokončená registrace, Objednávka, Vyhledávání, Sdílení stránky přes Facebook, Google a Twitter, Porovnávání zboží. Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti. Doba zpracování souborů cookie - trvale.
 • Zboží.cz (Seznam.cz, a.s.) - sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty). Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce z portálu Zboží.cz.  Doba uložení dle typu cookie - pouze do uzavření okna prohlížeče nebo 1 měsíc. 
 • Heureka.cz (Heureka shopping s.r.o.) -  sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty). Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka portálu přes nákup na daném e-shopu. Doba uložení dle typu cookie - pouze do uzavření okna prohlížeče, 1 měsíc nebo trvale. 
 • CJ Affiliate (VIVnetworks.com s.r.o.) - sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty). Slouží pro účely sledování konverzí na e-shopu Albi. Doba uložení dle typu cookie - 1 měsíc nebo trvale. 
 • YouTube (Google inc.) - sledování vložených YouTube videí za účelem sběru statistik. Doba uložení viz podmínky YouTube - https://www.youtube.com/t/terms.

Preferenční cookies

 • Google (Google Inc.) - slouží k registraci a přihlášení do e-shopu Albi prostřednictvím účtu společnosti Google. Doba uložení souboru cookie - do doby zrušení registrace.
 • Facebook - slouží k registraci a přihlášení do e-shopu Albi prostřednictvím účtu společnosti Facebook. Doba uložení souboru cookie - do doby zrušení registrace.

Marketingové cookies

 • Google AdWords (Google Inc.) - sledování jednotlivých stránek webu a událostí za účelem vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords a také za účelem vytváření publik pro remarketing. Doba uložení dle typu cookie - 1 měsíc nebo trvale. 
 • Facebook pixel (Facebook) - sledování jednotlivých stránek webu. Slouží k vytváření publik pro cílení reklam na Facebooku. Doba zpracování souborů cookie - trvale.
 • Sklik (Seznam.cz, a.s.) - sledování jednotlivých stránek webu a událostí za účelem vytváření publik a sledování konverzí z reklam Sklik a také za účelem vytváření publik pro remarketing. Doba uložení dle typu cookie - 1 měsíc nebo trvale. 
 • DoubleClick (Google Inc.) - slouží k vytváření publik v reklamní síti DoubleClick - doba uložení dle https://policies.google.com/technologies/ads.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci souborů cookies je oprávněný zájem u nezbytných cookies a Váš souhlas u cookies funkčních, výkonnostních a marketingových.

 

Odvolání souhlasu prostřednictvím nastavení prohlížeče

Souhlas s použitím souborů cookie vyjadřuje uživatel našich webových stran prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Tento souhlas může být prostřednictvím nastavení prohlížeče i odvolán.

Chcete-li zakázat soubory cookie, musíte změnit nastavení prohlížeče webových stránek a odmítnout soubory cookie. Postup odmítnutí cookies se liší podle používaného prohlížeče. Podrobnosti o tom, jak zakázat soubory cookie pro nejpopulárnější prohlížeče, jsou uvedeny níže 

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 

Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ:25770438, poskytovatelem softwaru společností FG Forrest, a.s., se sídlem Pernerova 635/57, Praha 8 – Karlín 186 00, IČO: 25290568, poskytovatelem softwaru společností Breezy s.r.o., se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO: 277 33 823, poskytovatelem služby CJ Affiliate VIVnetworks.com s.r.o. se sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 28957733, poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, DoubleClick a YouTube provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook se sídlem Menlo Park, California, USA, internetovým nákupním rádcem Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ:02387727, poskytovatelem služby Sklik a Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, poskytovatelem služby Luigi's Box, provozované společností Luigi's Box s.r.o., se sídlem Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, DIČ: 2120416056, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  Seznam všech zpracovatelů společnosti ALBI je dostupný zde.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.
 

Ochrana Vašich údajů

V ALBI přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 
 
 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
 
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů 
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.
Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu gdpr@albi.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 
 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost ALBI nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 
 

Účinnost

Tyto zásady zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies jsou platné od 1. 7. 2022 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.
 
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.

 

 

 
 
 

DÁREK K ALBI TUŽCE

Zadejte dárkový kód

Vkládání dárkových kódů do sad s tužkami bylo ukončeno. Děkujeme za pochopení. Formulář je k dispozici pro ještě neuplatněné kódy našich zákazníků.

SKVĚLÉ, KÓD JE V POŘÁDKU! TEĎ UŽ JENOM VYPLŇTE ÚDAJE PRO DORUČENÍ DÁRKU!

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné *